Đỗ tương, và tác dụng phòng ngừa hiệu quả các bệnh tim mạch